Podopieczni Poradni po raz kolejny wzięli udział w konkursach logopedycznych. Tym razem były to dwa konkursy:  "Zabawy i ćwiczenia z samogłoskami lub sylabami z wykorzystaniem zmysłów" oraz " Czy na wady nie ma rady?".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, które odbędzie się 07.06.2018r. o godzinie 15.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach.

W dniu 06.03.2018 r. w naszej Poradni odbył się Dzień Otwarty połączony z Dniem Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

W dniu 09.03.2018r. została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach w ramach Sieci doskonalenia i samokształcenia nauczycieli "Nałogowe zachowania uczniów" konferencja nt. "Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży".

Do organizacji konferencji włączyły się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Prelegentami byli lekarz psychiatra dr Gustaw Kozak oraz psychoterapeuci Danuta Gruszczyńska i Michał Melonowski.

W okresie ferii zimowych po raz kolejny dzieci miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach  z logopedą organizowanych na terenie naszej Poradni.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli z terenu powiatu ryckiego do uczestnictwa w sieciach doskonalenia.

W tym roku tematem sieci prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach będą "Zachowania nałogowe uczniów".

Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie prowadzi sieć na temat "Dziecko z zaburzeniami mowy w przedszkolu i szkole".

Miło nam poinformować, że nasi podopieczni po raz kolejny wzięli udział w XXVI Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym nt. "Co Pani Jesień dla mnie przyniesie".

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Wzorem lat ubiegłych bardzo serdecznie zapraszamy Społeczności Państwa placówek  do korzystania w roku szkolnym 2017/18 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2017/2018

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie