Zapraszamy rodziców do udziału w kolejnej edycji "Treningu umiejętności wychowawczych"

Na zajęciach rodzice poznają między innymi zasady dobrej komunikacji, nauczą się rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, zdobędą umiejętność stawiania granic w relacjach z dzieckiem, poznają nowe sposoby reagowania na trudne zachowania dziecka.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Serdecznie zapraszamy do kontynuowania współpracy z naszą Poradnią w roku szkolnym 2014/2015. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy dla Państwa placówek ofertę różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2014/2015.

Rok 2013/2014 jest szczególnym rokiem dla naszej placówki. Obchodzimy bowiem jubileusz 45-lecia jej powstania. Przez te wszystkie lata w Poradni zaszło wiele zmian. Zmieniła się nie tylko nazwa, ale także zakres i formy świadczonej pomocy. Zawsze jednak kierowaliśmy się mottem "Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać".

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

Szanowni Państwo
Od dn. 18.02.2013 roku przy korzystaniu z usług poradni konieczne będzie podanie przez rodziców dziecka lub pełnoletniego ucznia jego numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie