Rok 2013/2014 jest szczególnym rokiem dla naszej placówki. Obchodzimy bowiem jubileusz 45-lecia jej powstania. Przez te wszystkie lata w Poradni zaszło wiele zmian. Zmieniła się nie tylko nazwa, ale także zakres i formy świadczonej pomocy. Zawsze jednak kierowaliśmy się mottem "Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać".

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na "Trening umiejętności wychowawczych".

Warsztaty składają się z 8 cotygodniowych półtoragodzinnych spotkań. Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice będą mieli możliwość spojrzenia na siebie w roli rodzica i docenienia swoich kompetencji, rozwiną swoje umiejętności wychowawcze oraz poznają nowe sposoby reagowania na trudności dziecka.

Osoby prowadzące: Barbara Dac (psycholog), Mirosława Brasławska-Haque (pedagog).

Zapisywać można się telefonicznie (81) 8652-640 lub w sekretariacie Poradni.

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Miło nam serdecznie powitać Państwa w roku szkolnym 2013/2014 i zaprosić do współpracy z naszą Poradnią. Przygotowaliśmy dla Państwa placówek ofertę różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Szanowni Państwo,
Od dn. 18.02.2013 roku przy korzystaniu z usług poradni konieczne będzie podanie przez rodziców dziecka lub pełnoletniego ucznia jego numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie