W dniu 5.11.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli nt. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"..

Tematem spotkania było dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

Prelegentkami były nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie Pani Dyrektor Beata Kursa oraz Pani Marta Czajkowska.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy do korzystania w roku szkolnym 2019/20 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 31.05.2019r. w ZSZ Nr 2 w Rykach odbył się Jubileusz 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. W obchodach wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół wyższych, powiatowych instytucji, bibliotek, domów kultury, prezesi stowarzyszeń i organizacji oraz byli pracownicy Poradni.

Spotkanie zaszczycili także swoją obecnością Wicekurator Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik oraz Wicestarosta Powiatu Ryckiego Dariusz Cenkiel, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Łysoń i Wiceprzewodnicząca Monika Kośmińska, członek Zarządu Powiatu Grażyna Jeżewska, Przewodnicząca Komisji i Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej Teresa Rayjska, Wiceburmistrz Ryk Marek Jóźwik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach Małgorzata Grzechnik oraz inspektor tego Wydziału Małgorzata Wołowiec.

Uczestnicy Jubileuszu zapoznali się z historią  oraz  współczesną działalnością Poradni, w tym najnowszymi metodami pracy terapeutycznej z dziećmi.

Uroczystość uświetnił wykład dr hab. Mariusza Korczyńskiego, profesora UMCS w Lublinie nt: „Innowacyjne metody terapii dziecka – animaloterapia”.

W części artystycznej wystąpił Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”.

Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania  Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

Podopieczni Poradni po raz kolejny wzięli udział w konkursie logopedycznym.  Był to konkurs:  "Szumi las".

 Po raz kolejny w okresie ferii zimowych, dzieci miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach  z logopedą i pedagogiem organizowanych na terenie naszej Poradni.

W dniu 06.03.2018 r. w naszej Poradni odbył się Dzień Otwarty połączony z Dniem Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

W dniu 09.03.2018r. została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach w ramach Sieci doskonalenia i samokształcenia nauczycieli "Nałogowe zachowania uczniów" konferencja nt. "Depresja i samobójstwa u dzieci i młodzieży".

Do organizacji konferencji włączyły się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

Prelegentami byli lekarz psychiatra dr Gustaw Kozak oraz psychoterapeuci Danuta Gruszczyńska i Michał Melonowski.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie