Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

W dniu 3 października 2017r. odbyła się Konferencja podsumowująca działalność Sieci doskonalenia zawodowego nauczycieli „Współpraca z rodzicami” działającej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach. Uczestnicy zebrali się w auli Lubelskiej Szkoły Wyższej. Spotkanie poprowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Rykach dr Mirosława Brasławska-Haque wraz z pracownikami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Wzorem lat ubiegłych bardzo serdecznie zapraszamy Społeczności Państwa placówek  do korzystania w roku szkolnym 2017/18 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2017/2018

W okresie wakacji letnich w naszej Poradni dzieci uczestniczyły w dodatkowych grupowych zajęciach logopedycznych.

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy nasza Poradnia w dn. 07.03.2017r. zorganizowała Dzień Konsultacji Logopedycznych.

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach dołączyła do elitarnego grona placówek oświatowych w Województwie Lubelskim świadczących usługi na najwyższym poziomie.

W czasie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 26.08.2015r., które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz nagrodził Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczno w Rykach,  wręczając na ręce pani dyrektor Alicji Kuchnio Certyfikat jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy placówki.

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie