Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy uczestników sieci współpracy i samodoskonalenia  nauczycieli na kolejne spotkanie, które odbędzie się 31.05.2019r.o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5. 

Spotkanie to połączone z będzie z obchodami Jubileuszu 50-lecia istnienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rykach.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecnosci do dnia24.05.2019r. (tel. 81 865 26 40)

Szanowni Państwo

Informujemy, że  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie od 09.04.2019r. rozpoczyna IV edycję sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli  na temat "Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem".


Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania  Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

Podopieczni Poradni po raz kolejny wzięli udział w konkursie logopedycznym.  Był to konkurs:  "Szumi las".

 Po raz kolejny w okresie ferii zimowych, dzieci miały okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach  z logopedą i pedagogiem organizowanych na terenie naszej Poradni.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy do korzystania w roku szkolnym 2018/19 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2018/2019

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach realizuje w Powiecie Ryckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Takie ośrodki zostały utworzone w całym kraju w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie