Serdecznie zapraszamy uczestników Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli”  na spotkanie szkoleniowe w formie zdalnej w dniach:

grupa I - 25.05.2020r. o godz. 15.00.

grupa II – 28.05.2020r. godz. 15.00

grupa III – 1.06.2020r. godz. 15.00

Temat : „Wyznaczanie granic w relacjach nauczyciel – uczeń”.

Osoby prowadzące: Ewa Sokołowska i Magdalena Szypulska-Zyga.

Prezentacja ze szkolenia dostępna w dziale Sieć współpracy i samokształcenia

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż od 25.05.2020r. do 29.06.2020r. będziemy prowadzić kolejną edycję warsztatów dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze, tym razem w formie zdalnej. Warsztaty będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 15.00. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Szanowni Państwo

W związku ze zniesieniem przez MEN czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020r.) informujemy, że od 04.05.2020r. nasza placówka wznawia pracę w trybie stacjonarnym.

W pierwszej kolejności będą realizowane działania diagnostyczne, związane z wydaniem orzeczeń i opinii (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego i inne).

Drodzy Rodzice

Diagnozowanie dzieci i uczniów jest prowadzone w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. W związku z panującym w kraju stanem epidemii w trakcie zajęć diagnozowania w kontakcie bezpośrednim należy zachować szczególne środki ostrożności, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe procedury obowiązujace w tym zakresie w naszej placówce.


Drodzy Rodzice

Informujemy, że od 4 maja 2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Rykach wznawia prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych i Integracji Sensorycznej w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Nasi terapeuci będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami dzieci objętych Programem w celu ustalenia terminu wizyty.

Poniżej zamieszczamy  tygodniowy rozkład godzin pracy w roku szkolnym 2019/2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do kontaktu telefonicznego  (81-865-26-40)  lub e-mailowego ze specjalistami naszej Poradni. Adresy e-mailowe poszczególnych pracowników zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo

W tym trudnym dla wielu osób czasie tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej zachęcamy do kontaktu telefonicznego ze specjalistami naszej Poradni (tel. 81-865-26-40). 

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Szanowni Państwo

Staramy się systematycznie wzbogacać naszą stronę zamieszczając ciekawe i przydatne materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Znajdują się one w zakładkach: Ćwicz w domu, Jak być jeszcze lepszym rodzicem?, Logopedyczny kącik dla rodziców, Warto wiedzieć.

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością pracy w szczególnych dla wszystkich warunkach nasi terapeuci przygotowali dla Was ciekawe materiały, porady do pracy z dziećmi oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić.

Zapraszamy do zakładki "Ćwicz w domu".

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie